top of page

Zpětná vazba k činnosti
Moravian-Silesian, Tourism s.r.o. 2023

Datový zdroj 3_300x.png

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI

Vážení, obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí zpětné vazby týkající se činnosti krajské destinační organizace
Moravian-Silesian Tourism (dále jen DMO) působící na území Moravskoslezského kraje. Data budou zpracována anonymně agenturou CzechTourism a pomohou k vyhodnocení aktuálního stavu a spokojenosti s činností DMO.

bottom of page