top of page

Konference Skryté zdroje prosperity 2017

01. 12. 2017

274-nabrezi-nabrezi-komorni-scena-arena_

Klíčoví aktéři cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji diskutovali o významu produktů cestovního ruchu a socioekonomických přínosech turismu. Ředitel Moravian – Silesian Tourism David Karčmář vyzval ke spolupráci při přípravě aktivit k výročí 100 let od vzniku Československa.

 

Konferenci uspořádala krajská destinační společnost Moravian – Silesian Tourism ve spolupráci s agenturou CzechTourism. Záštitu převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška. Hlavními tématy byly příprava celoregionálního produktu k výročí 100 let od vzniku Československa a socioekonomický přínos cestovního ruchu.

 

Podle Aleše Pangráce z agentury CzechTourism je cestovní ruch významným odvětvím hospodářství, které tvoří více než 5 %  HDP a na  příjmech do státního rozpočtu se podílí téměř sedmi procenty. Celkové přínosy pro veřejné rozpočty z cestovního ruchu se pohybují okolo 100 mld. Kč ročně. Je potřeba nastavit systém měření výkonu destinací, který je zakotven v připravované kategorizaci destinačních managementů. Výstupy pomohou obhájit požadavky na navýšení prostředků ze státního rozpočtu určených na další rozvoj cestovního ruchu v konkurenčním prostředí ostatních odvětví hospodářství.

 

Jeho slova potvrdil ředitel Moravian – Silesian Tourism David Karčmář, který prezentoval, že  v roce 2016 navštívilo region 2,5 mil. návštěvníků, kteří zde utratili téměř 9 mld. Kč. Karčmář zdůraznil i další přínosy cestovního ruchu pro region, od vytváření pracovních míst až po vliv na pozitivní image regionu. „Dle výzkumů se cestovní ruch podílí až čtyřiceti procenty na kladném vnímání destinace, v našem případě Moravskoslezského kraje,“ uvedl Karčmář.   

 

Šárka Tittelbachová z pražské VŠE ve svém příspěvku hovořila o vlivu cestovního ruchu na zvýšení kvality života rezidentů i dopadech na podnikatelský sektor. Důležitá je podle ní vzájemná komunikace mezi rezidenty a aktéry cestovního ruchu v destinaci. Jednou z klíčových dovedností  koordinátora cestovního ruchu v destinaci  je umět správně odkomunikovat, že restaurace není jen pro návštěvníky, ale poskytuje zázemí i místním, nebo že poplatky z ubytování budou reinvestovány např. do infrastruktury, kterou využívají i místní. Zdůraznila význam partnerství, tzn. zapojení kulturních institucí, spolků, podnikatelů i místní správy a samosprávy.

 

Ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková představila marketingový plán pro rok 2018, jehož ústředním tématem je příběh 100 let Československa. Akcentovala potřebu tvorby regionálních produktů cestovního ruchu s kvalitním obsahem ve vztahu k ústřednímu tématu. „Chceme se posunout od vizuálů tématu k produktovým obsahům,“ uvedla Palatková.

 

Potřebu vytvářet unikátní produkty s důrazem na autenticitu a udržitelnost zmínil i Vladimír Vavrečka z Vysoké školy podnikání a práva. Produkty musí podle něj vycházet z přirozeného potenciálu destinace a aktivizovat jej. Jedině tak může být zajištěna jejich konkurenceschopnost. Svá tvrzení opřel o příklad dobré praxe v rámci produktu Osoblažská úzkorozchodná dráha.

 

David Karčmář zdůraznil nutnost převzít zodpovědnost za tvorbu produktů na regionální úrovni, což doložil odkazem na klíčové krajské i celostátní dokumenty. „Marketingová  témata z předchozích let, Karel IV. a Baroko, nebylo možné vzhledem k absenci autentického obsahu dostatečně uchopit. Téma 100 let od vzniku Československé republiky nám dává velké možnosti zapojit  se a důstojně připomenout toto významné výročí. Tady už nemůžeme tvrdit, že se nás to netýká, musíme tuto šanci využít,“ apeloval na přítomné Karčmář. Následně vyjmenoval atraktivity s přímou vazbou na období 1. republiky, přičemž nevynechal významné prvorepublikové symboly – Tatra, Janáček, Karlova Studánka, Ostravská radnice nebo opevnění na Opavsku. Závěrem vyzval ke spolupráci všech aktérů cestovního ruchu v regionu s cílem vytvoření kvalitního celoregionálního produktu. 

 

bottom of page