KONFERENCE 
cestovního ruchu 2021

Datový zdroj 3_300x.png

Nová Strategie řízení cestovního ruchu
v Moravskoslezském kraji

9. prosince 2021

Quality Hotel Ostrava

Co je obsahem nové strategie a na koho je zacílena? Jak zajistit, aby celá destinace táhla za jeden provaz a cestovní ruch se vyvíjel správným směrem? Jak ulevit turisticky přetíženým místům a přesměrovat návštěvníky i do jiných, méně navštěvovaných lokací? V rámci druhého ročníku konference cestovního ruchu tyto otázky zodpoví ti nejpovolanější. Srdečně vás zveme!

Cílem konference je seznámit subjekty cestovního ruchu s tím, kam se bude ubírat cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v příštích pěti letech. Našim záměrem je s účastníky probrat, na jaké trhy se zaměřit, kde vidíme potenciál a jakým způsobem v rámci krajského incomingového cestovního ruchu spolupracovat.

Konferenci pořádá destinační společnost Moravian-Silesian Tourism pod záštitou Jana Krkošky, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj. Vstup na konferenci je zdarma.

Program konference – v přípravě

Přednášející

Své příspěvky na konferenci přednesou ti nejpovolanější v oblasti cestovního ruchu. Na koho se můžete těšit, prozradíme již brzy!