top of page

KONFERENCE 
cestovního ruchu 2022

Ivo Vondrák.jpg

prof. Ing. Ivo Vondák, CSc.

hejtman Moravskoslezského kraje

Vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, v roce 1998 byl jmenován profesorem v oboru inženýrská informatika. Od roku 2010-2016 byl rektorem VŠB-TUO. Jeho hlavní pedagogická činnost spočívala ve výuce předmětů z oblasti softwarového inženýrství, školení doktorandů a vedení diplomových prací. Je hlavním řešitelem řady vědeckých projektů. Kromě funkce hejtmana je také poslancem za Moravskoslezský kraj; v rámci Poslanecké sněmovny PČR působí ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Téma prezentace
Zahájení konference

Datový zdroj 3_300x.png
bottom of page