top of page

KONFERENCE 
cestovního ruchu 2022

13140-kasperek.jpeg

Bogdan Kasperek

Ředitel spolku - Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

Vystudoval Ekonomickou univerzitu v Katowicích, obor řízení evropských projektů a Slezskou univerzitu v Katowicích, obor marketing a řízení a obor místní samospráva. 8 let tajemník představenstva Polské turistické organizace PTTK Jastrzębie. Člen programové Rady Muzea mořské a vnitrozemské fauny v Javoře. Člen představenstva Slezské turistické organizace. Člen Rady Slezského informačního centra. Člen Slezské cyklistické rady. Předseda programového Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu.

Téma prezentace
Česko-Polská spolupráce

Datový zdroj 3_300x.png
bottom of page