top of page

KONFERENCE 
cestovního ruchu 2022

Petr Birklen 002.png

Mgr. Petr Birklen

člen představenstva MSID

Srdcem milovník přírody, duší surfař na vlnách výzev a nových obzorů. Bakalářský titul získal na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v oboru biologie a ekologie. Magisterský titul ve stejném oboru obhájil na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Pracoval 10 let ve státní správě. Byl vedoucím střediska Agentury ochrany přírody a krajiny v Ostravě, působil jako ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny na MŽP v Praze a následně zastával funkci vedoucího Správy CHKO Poodří a střediska AOPK v Ostravě. Má rovněž zkušenosti ze soukromého sektoru. Pět let byl výkonným ředitelem ve společnosti Ekotoxa s.r.o., kde se kromě managementu společnosti zabýval rozvojem firemních produktů z oblasti životního prostředí. Od roku 2019 je členem představenstva krajské akciové společnosti Moravskoslezské investice a development. Do jeho působnosti spadá především rozvoj pohornické oblasti na Karvinsku tzv. program POHO 2030 a odborná koordinace integrovaného projetu LIFE COALA, který je zaměřen na řešení klimatických změn v Moravskoslezském kraji.   Mezi jeho neprofesní zájmy patří cestování, hory, divadlo a drobné farmaření. Je ženatý a má dvě děti – dceru a syna.         

Téma prezentace
POHO2030

Datový zdroj 3_300x.png
bottom of page