top of page

Slezsko - Moravské pohraničí

ANOTACE PROJEKTU

Projekt nastavuje systém dlouhodobé intenzivní spolupráce mezi klíčovými aktéry cestovního ruchu na společném území. Díky čtyřem společným tématům (Příroda a aktiv, Kultura a tradice, Industriální dědictví a The best of Silesia) dojde k propojení nejznámějších atraktivit českého a polského území včetně i těch méně známých atraktivit a dalších služeb, které budou díky společným marketingovým aktivitám intenzivně propagovány. 

OBECNÉ INFORMACE

Subjekty projektu: Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., Stowarzyszenie Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej „Olza“, Stowarzyszenie ,,Region Beskydy“

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001875 

Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 10. 2019

Ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2023

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Webové prezentace projektu:

www.hravepohranici.cz

www.gramywpogranicze.pl

bottom of page