Kulturní a přírodní dědictví – pro rozvoj polsko-českého pohraničí "Společné dědictví"

ANOTACE PROJEKTU

Jedná se o projekt zaměřený na marketingovou podporu cestovního ruchu v česko-polském pohraničí, přesněji na propagování kulturního a přírodního dědictví regionu. Cílem projektu je vytvoření trvalé propojené sítě spolupráce v oblasti cestovního ruchu na území česko-polského pohraničí založené na přírodním a kulturním dědictví tvorbou a podporou turistických produktů nebo spojováním stávajících turistických tras na přeshraniční trasy.

OBECNÉ INFORMACE

Subjekty projektu: Dolnośląska Organizacja Turystyczna (leader partner), Destinační společnost Východní Čechy, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Královéhradecký kraj, Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., Opolská Regionalna Organizacja Turystyczna, Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Stawarzyszenie Gmin Dorzeczna Górnej Odry, Stawarzyszenie Region Beskidy w Bielsku-Bialej, Stawarzyszenie Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej „Olza“, Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760

Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2017

Ukončení fyzické realizace projektu: 31. 10. 2020

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

  • Instagram - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh
  • Facebook - Bílý kruh
Datový_zdroj_12_300x.png
Datový zdroj 3_300x-8.png
Datový zdroj 4_300x-8.png
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Vítkovická 3335
702 00 Ostrava
© Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
design by ATELIER_ŠTEFKOVÁ, s.r.o.
est. in 2019
Kreslicí plátno 8.png