top of page

Trend zvyšování návštěvnosti regionu pokračuje i ve 2. čtvrtletí 2017

10. 08. 2017

246-stramberk-truba-img-6305280217_1_670

Ve druhém čtvrtletí roku 2017 se opět potvrzuje dlouhotrvající trend zvyšování návštěvnosti.  Počet návštěvníku regionu se meziročně zvýšil o 11,5%, nárůst byl zaznamenán jak u rezidentů, tak návštěvníků ze zahraničí. 

 

Ve sledovaném období se v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko ubytovalo celkem 226 634 hostů, což meziročně představuje navýšení o 11,5%. Na celkovém počtu 5,2 milionů hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice se region podílel 4,3 %. To jej řadí na 7. místo v rámci všech 14 regionů.

 

Návštěvníků z České republiky se ubytovalo celkem 173 015, tedy o 10,2 % více než ve stejném období loňského roku. Počet ubytovaných zahraničních hostů byl 53 619, což představuje nárůst o 16 %. Více než polovinu všech zahraničních hostů tvořili návštěvníci ze Slovenska, Polska a Německa, do první pětice zdrojových zemí se poprvé dostala Čína.

 

V období od dubna do konce června strávili návštěvníci v regionu celkem 604 883 nocí, což je zhruba 4,6 % z celkového počtu přenocování v České republice za sledované období. Zároveň je to o 55 tisíc (10 %) více než v roce loňském.

 

„Je potěšitelné vidět zvyšující se hodnoty návštěvnosti a délky přenocování v našem regionu. K udržení tohoto trendu zcela jistě přispěly aktivity krajské destinační společnosti a oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu,  v rámci kterých jsme investovali velké úsilí do propagace a rozvoje produktové nabídky. Výsledky ukazují na rostoucí kvalitu služeb a stále se rozšiřující spektrum aktivit, dokládají tak výbornou spolupráci provozovatelů a destinačních managementů na všech úrovních. Výsledný růst počtu návštěv a přenocování znamená v konečném důsledku zvyšování ekonomického přínosu cestovního ruchu pro region, což je velmi pozitivní zpráva,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

 

Zdroj: ČSÚ 

 

bottom of page