top of page

Veřejná zakázka - Vytvoření informační brožury o mikroregionech

OBECNÉ INFORMACE

Veřejná zakázka byla realizována v rámci projektu „Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“, (reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760), z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, prioritní osa 2.

Předmětem veřejné zakázky je kompletní zpracování a dodání brožur o Moravskoslezském kraji s přesahem do Polska, včetně atraktivních fotografií, poutavých textů, překladů, grafiky, tisku a distribuce zadavateli. Publikace obsahuje předem stanovené turistické atraktivity nacházející se na podporovaném území projektu.

Zadávací podmínky k veřejné zakázce

bottom of page