Veřejná zakázka - Vytvoření informační brožury o mikroregionech

OBECNÉ INFORMACE

Veřejná zakázka byla realizována v rámci projektu „Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“, (reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760), z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, prioritní osa 2.

Předmětem veřejné zakázky je kompletní zpracování a dodání brožur o Moravskoslezském kraji s přesahem do Polska, včetně atraktivních fotografií, poutavých textů, překladů, grafiky, tisku a distribuce zadavateli. Publikace obsahuje předem stanovené turistické atraktivity nacházející se na podporovaném území projektu.

Zadávací podmínky k veřejné zakázce

  • Instagram - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh
  • Facebook - Bílý kruh
Datový_zdroj_12_300x.png
Datový zdroj 3_300x-8.png
Datový zdroj 4_300x-8.png
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Vítkovická 3335
702 00 Ostrava
© Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
design by ATELIER_ŠTEFKOVÁ, s.r.o.
est. in 2019
Kreslicí plátno 8.png