Veřejná zakázka - Motivační program a prvky jednotné visibility produktu cestovního ruchu

OBECNÉ INFORMACE

Veřejná zakázka byla realizována v rámci projektu „Technické atraktivity severní Moravy a Slezska“, podaného do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, spolufinancovaného Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Předmětem veřejné zakázky je pořízení motivačního programu pro návštěvníky a pořízení prvků jednotné visibility produktu Technické atraktivity severní Moravy a Slezska. Jednotné prvky visibility zajistí, že návštěvník ihned pochopí, že se nachází na jednom z objektů širšího celku, a které budou informovat o možné návštěvě také dalších do produktu zapojených subjektů..

Zadávací podmínky k veřejné zakázce

  • Instagram - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh
  • Facebook - Bílý kruh
Datový_zdroj_12_300x.png
Datový zdroj 3_300x-8.png
Datový zdroj 4_300x-8.png
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Vítkovická 3335
702 00 Ostrava
© Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
design by ATELIER_ŠTEFKOVÁ, s.r.o.
est. in 2019
Kreslicí plátno 8.png