top of page

Veřejná zakázka - Pořízení promo fotografií a videí k produktu Technické atraktivity severní Moravy a Slezska

OBECNÉ INFORMACE

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Technické atraktivity severní Moravy a Slezska“ podaného do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech spolufinancovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografií v počtu 500 ks a 5 ks promo videí s poskytnutím licenčních práv k užití v rámci propagace a podpory produktu cestovního ruchu – Technické atraktivity severní Moravy a Slezska, a to na základě uzavřené smlouvy o dílo.

 

Zadávací podmínky k veřejné zakázce

bottom of page