Veřejná zakázka - Pořízení promo fotografií a videí k produktu Technické atraktivity severní Moravy a Slezska

OBECNÉ INFORMACE

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Technické atraktivity severní Moravy a Slezska“ podaného do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech spolufinancovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografií v počtu 500 ks a 5 ks promo videí s poskytnutím licenčních práv k užití v rámci propagace a podpory produktu cestovního ruchu – Technické atraktivity severní Moravy a Slezska, a to na základě uzavřené smlouvy o dílo.

 

Zadávací podmínky k veřejné zakázce

  • Instagram - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh
  • Facebook - Bílý kruh
Datový_zdroj_12_300x.png
Datový zdroj 3_300x-8.png
Datový zdroj 4_300x-8.png
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Vítkovická 3335
702 00 Ostrava
© Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
design by ATELIER_ŠTEFKOVÁ, s.r.o.
est. in 2019
Kreslicí plátno 8.png