top of page

Aktuální veřejné zakázky

Momentálně nemáme vyhlášenou žádnou veřejnou zakázku.
 

Datový zdroj 3_300x.png

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Ukončené veřejné zakázky 2019

Veřejná zakázka - Pořízení promo fotografií a videí k produktu Technické atraktivity severní Moravy a Slezska

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografií v počtu 500 ks a 5 ks promo videí s poskytnutím licenčních práv k užití v rámci propagace a podpory produktu cestovního ruchu – Technické atraktivity severní Moravy a Slezska, a to na základě uzavřené smlouvy o dílo.

Zadávací podmínky

Veřejná zakázka - Realizace facebookové kampaně na podporu produktu cestovního ruchu Technické atraktivity severní Moravy a Slezska

Předmětem veřejné zakázky je realizace facebokové kampaně na podporu produktu Technické atraktivity severní Moravy a Slezska

Zadávací podmínky

Veřejná zakázka - Motivační program a prvky jednotné visibility produktu cestovního ruchu

Předmětem veřejné zakázky je pořízení motivačního programu pro návštěvníky a pořízení prvků jednotné visibility produktu Technické atraktivity severní Moravy a Slezska. 

Zadávací podmínky

Veřejná zakázka - Vytvoření informační brožury o mikroregionech

Předmětem veřejné zakázky je zpracování a dodání brožur o Moravskoslezském kraji s přesahem do Polska. Publikace obsahuje předem stanovené turistické atraktivity nacházející se na podporovaném území projektu.

Zadávací podmínky

bottom of page