Projekt Postindustriální dědictví příhraničí spojuje české a polské partnery

Moravian-Silesian Tourism je jedním z partnerů projektu s názvem Postindustriální dědictví příhraničí. Jeho cílem je vytvořit společný produkt cestovního ruchu, který propojí industriální atraktivity v Horním Slezsku. Jedná se o spolupráci přeshraniční. Do společných aktivit jsou tak zapojeny nejenom české, ale i polské subjekty působící v cestovním ruchu.

Kromě vytvoření zbrusu nového přeshraničního produktu – spojením moravskoslezské Technotrasy a polské Stezky technických památek (Szlak zabytkow Techniky), projekt dále počítá s:

  • vytvořením nové technické expozice postindustriálního dědictví v budovách dolů Moszczenica v jihopolském městě Jastrzębie-Zdrój;
  • rekonstrukcí stávající expozice v Malém světě techniky (U6) v Dolních Vítkovicích;
  • společnou propagací aktivit a produktů partnerů

Projekt Postindustriální dědictví příhraničí, registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000370, je spolufinancován z EU, v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Vedoucím partnerem projektu je Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ (Asociace pro regionální a rozvojovou spolupráci Olza). Dalšími partnery jsou destinační společnost Moravian-Silesian Tourism, město Jastrzębie-Zdrój a Dolní oblast Vítkovice.