Projekty a aktivity

Evropské projekty

V destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism aktuálně spolupracujeme na třech přeshraničních projektech financovaných z rozpočtu Evropské unie.

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví“ 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví“ 

Více turistů v příhraničí. To je cíl projektu s názvem Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví”. Do společných aktivit je zapojeno celkem jedenáct partnerů z osmi českých a polských regionů.

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví“ 
Postindustriální dědictví příhraničí

Postindustriální dědictví příhraničí

Cílem projektu „Postindustriální dědictví příhraničí” je vytvořit společný produkt cestovního ruchu, který propojí industriální atraktivity v Horním Slezsku. Jedná se o spolupráci přeshraniční, do společných aktivit jsou zapojeni jak čeští tak polští partneři.

Postindustriální dědictví příhraničí
Slezsko – Moravské pohraničí

Slezsko – Moravské pohraničí

Projekt nastavuje systém dlouhodobé intenzivní spolupráce mezi klíčovými aktéry cestovního ruchu na společném území. Díky čtyřem společným tématům dojde k propojení atraktivit na českém a polském území včetně dalších služeb, které budou díky společným marketingovým aktivitám intenzivně propagovány.

Slezsko – Moravské pohraničí