O nás

 • Řídíme cestovní ruch turistického regionu Severní Morava a Slezsko, zabýváme se tedy destinačním managementem a nazýváme se destinační společností Moravskoslezského kraje
 • Zodpovídáme za rozvoj značky turistického regionu Severní Morava a Slezsko. Usilujeme o to, aby byl náš kraj chápán jako atraktivní dovolenková, filmová a kongresová destinace
 • Spolupracujeme se subjekty v cestovním ruchu. V rámci 3K platformy koordinujeme aktivity s cílem rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. B2B komunikaci máme podchycenou na korporátním webu Mstourism.cz a LinkedIn profilu
 • Monitorujeme cílové trhy. Vytváříme optimální marketingový mix, který aplikujeme na jednotlivé cílové skupiny návštěvníků za účelem zvyšování návštěvnosti regionu​
 • Informujeme návštěvníky regionu, například skrze námi spravovaný turistický portál severnimorava.travel a sociální sítě – facebook a instagram
 • Podporujeme zvyšování kvality služeb cestovního ruchu v regionu. Zároveň usilujeme o zavádění ratingu služeb a měření výkonu cestovního ruchu v regionu
 • Pro naše partnery v cestovním ruchu pořádáme vzdělávací akce, každoročně např. konferenci cestovního ruchu
 • Vytváříme produkty cestovního ruchu. ​K výročí vzniku Československého státu jsme realizovali 100 příběhů první republiky, od roku 2018 spravujeme Technotrasu, stezku po industriálním dědictví regionu​​
 • Stojíme za marketingovou kampaní „Máme světový kraj“, která vznikla jako reakce na krizi cestovního ruchu v souvislosti s COVID-19. V rámci této kampaně vznikla tzv. #vyzvaMSK, výzva na sociálních sítích s videopozvánkami známých osobností kraje
 • Organizujeme Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, ocenění pro subjekty v cestovním ruchu
 • Aktuální Strategie řízení cestovního ruchu Moravskoslezského kraje pro období 2021-2025.

Strategie & akční plány

Aktivity destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism jsou vymezeny strategiemi a akčními plány Moravskoslezského kraje, jakožto zřizovatele naší společnosti. Znění těchto dokumentů se sestavuje v souladu s celorepublikovou koncepcí cestovního ruchu zpracovanou Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism .

Akční plán rozvoje cestovního ruchu 2022, který již reflektuje prvky z nové Strategie.

Strategie řízení CR v Moravskoslezském kraji 2021-2025

Klíčový dokument, který vymezuje kompetence v systému řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Akční plán stanovuje priority rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021.

Akční plán stanovuje priority rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019/2020.

Plán aktivit krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., na období 2018 s přesahem do roku 2020.

Koordinujeme aktivity s cílem rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.