Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví“ 

ANOTACE PROJEKTU

Jedná se o projekt zaměřený na marketingovou podporu cestovního ruchu v česko-polském pohraničí, přesněji na propagování kulturního a přírodního dědictví regionu. Cílem projektu je vytvoření trvalé propojené sítě spolupráce v oblasti cestovního ruchu na území česko-polského pohraničí založené na přírodním a kulturním dědictví tvorbou a podporou turistických produktů nebo spojováním stávajících turistických tras na přeshraniční trasy.​

OBECNÉ INFORMACE

Subjekty projektu:
Dolnośląska Organizacja Turystyczna (leader partner),
Destinační společnost Východní Čechy,
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Královéhradecký kraj,
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,
Opolská Regionalna Organizacja Turystyczna,
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci,
Stawarzyszenie Gmin Dorzeczna Górnej Odry,
Stawarzyszenie Region Beskidy w Bielsku-Bialej,
Stawarzyszenie Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej „Olza“,
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760
Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2017
Ukončení fyzické realizace projektu: 31. 10. 2020

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Překračujeme hranice