Turisticky atraktivnější česko-polské pohraničí. I MST přikládá ruku k dílu

Více turistů v příhraničí. To je cíl projektu s názvem Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví”. Do společných aktivit je zapojeno celkem 11 partnerů z 8 českých a polských regionů. Včetně našeho Moravskoslezského kraje, který zastupuje Moravian-Silesian Tourism.

Komplexní informace na jednom místě a viditelnější propagace turistických produktů. To je jeden z prostředků, díky kterým má návštěvnost v pohraničí v následujících letech růst. Projekt dále počítá s tím, že naváže na již existující turistickou nabídku jednotlivých regionů. Dojde například k napojení stávajících turistických tras na přeshraniční trasy nebo vytvoření komplexních přeshraničních turistických balíčků. S projektem se také vytvoří trvalé, integrované sítě spolupráce v oblasti cestovního ruchu na území

Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí ‚Společné dědictví‘, registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760, je spolufinancován z EU, v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Vedoucím partnerem projektu je Dolnoślaska Organizacja Turystyczna (Dolnosaská turistická organizace).

Webová prezentace projektu