Hlasování v Cenách cestovního ruchu ukončeno

V pěti soutěžních kategoriích se představily výjimečné a kvalitní projekty cestovního ruchu a také osobnosti, které turismus v Moravskoslezském kraji svými aktivitami rozvíjí. Děkujeme za Vaše hlasy! Vítěze odhalíme v průběhu jara.

V druhém ročníku soutěže jste mohli hlasovat v následujících kategoriích: osobnost cestovního ruchu, nejlepší počin cestovního ruchu, neobjevený skvost, nejmalebnější místo v zimě a nejsvětovější místo v Moravskoslezském kraji. O osobnosti cestovního ruchu a nejlepším počinu rozhodli odborníci v cestovním ruchu. Vítěze ve zbylých třech kategoriích určila široká veřejnost.

 

Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje pořádá Moravian-Silesian Tourism, destinační společnost Moravskoslezského kraje, ve spolupráci s krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Záštitu nad soutěží převzal Jan Krkoška, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

 

Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře 2021. Datum a místo upřesníme dle aktuální pandemické situace. 

banner_web_cenyCR, po hlasování.jpg

Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2020

Soutěžní kategorie pro rok 2020

Osobnost cestovního ruchu Moravskoslezského

kraje 2020

Osoba, která svou usilovnou prací významně napomohla rozvoji cestovního ruchu v regionu v roce 2020

Hlasování otevřeno pouze odborné veřejnosti.

Neobjevený skvost Moravskoslezského

kraje

Atraktivita představující významný potenciál pro cestovní

ruch v kraji

Nejlepší počin cestovního 

ruchu roku 2020

v Moravskoslezském kraji

Projekt cestovního ruchu, který se v roce 2020 na území regionu realizoval či významným způsobem inovoval

Hlasování otevřeno pouze odborné veřejnosti.

Nejmalebnější místo v zimě

v Moravskoslezském

kraji

Místo, které je v zimě považováno za malebné a autentické, s příjemnou zimní atmosférou

Nejsvětovější místo Moravskoslezského

kraje

Místo zařazené do kampaně "Máme světový kraj", které je vnímáno jako nejvíce světové

  • Instagram - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh
  • Facebook - Bílý kruh
Datový_zdroj_12_300x.png
Datový zdroj 3_300x-8.png
Datový zdroj 4_300x-8.png
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Vítkovická 3335
702 00 Ostrava
© Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
design by ATELIER_ŠTEFKOVÁ, s.r.o.
est. in 2019
Kreslicí plátno 8.png