top of page

CYKLOKOORDINÁTOR

​Moravskoslezský kraj zřídil od 1. října 2021 pozici krajského cyklokoordinátora,  jehož náplní je koordinace činnosti cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji. Výkon činnosti cyklokoordinátora byl svěřen do gesce krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Tošovice_bikepark_cyklo_HEIpark_foto of Martin Šlajchrt (2).jpg

Náplň činnosti pozice krajského cyklokoordinátora v Moravskoslezském kraji

 • Kontinuální průzkum sítě cyklistických tras a intenzita jejího využívání

 • Zaměření se na inovace a invence v cyklistické dopravě

 • Zajištění osvěty a popularizace cyklodopravy

 • Spolupráce na tvorbě strategických koncepčních dokumentů týkajících se cyklistické dopravy

 • Součinnost při zpracování projektových dokumentací rekonstrukcí krajských komunikací v rozsahu prověření možnosti začlenění cyklistických opatření do plánovaných záměrů

 • Spolupráce se strategickými partnery (Povodí Odry, Lesy ČR, Biskupstvím ostravsko-opavským, pozemkovým fondem, Policií ČR, BESIPem aj.)

 • Zajištění souladu značení cyklistických tras a cyklostezek ve vztahu na platné generely a normy. Postupné značení a příp. přeznačení mezinárodních, dálkových a regionálních tras na území Moravskoslezského kraje

 • Podpora příprav investičních záměrů (tvorba projektových dokumentací, studií a záměrů) a realizace doprovodné cyklistické infrastruktury

 

Aktuální činnost cyklokoordinátora

 • Vytvoření sítě koordinátorů cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji

 • Identifikace a odstraňování problémů nacházejících se na páteřní cyklistické síti

 • Vytvoření datové základny pro elektronickou evidenci cyklistické sítě v Moravskoslezském kraji "stavbycycklo" 

 • Příprava aktualizace Koncepce cyklistické dopravy a vytvoření základního systému koordinace cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji ve vazbě na celonárodní dokument s názvem „Cyklovize2030“.

 • Sjednocení systému značení cyklistické sítě v Moravskoslezském kraji

 • Vytvoření bezpečné páteřní cyklistické sítě a produktů cyklistické dopravy:

 

            Dálková cyklotrasa: spojnice Beskydy – Jeseníky (severní spoj)

            Dálková cyklotrasa: spojnice Beskydy – Jeseníky (jižní spoj)

            Dálková cyklotrasa: východní spoj – po trase ..Cyklotrasa č.5

            Dálková cyklotrasa: západní spoj

            Propojení cyklistické sítě mezi městy a obcemi, kde se kolo (zejména sezonně) stává dopravním prostředkem využívaným k dojíždění za prací.

KONCEPCE ROZVOJE

CYKLISTICKÉ DOPRAVY V MSK 2030

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji Cyklovize 2030+ byla schválena na jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 8. 6. 2023.

Datový zdroj 3_300x.png

NÁŠ CYKLOKOORDINÁTOR
 

srp web.jpg

Tomáš Novák

 

+420 777 216 206
tomas.novak@mstourism.cz

AutoHeller_logo_pismo19.png
MOJEKOLO logo s cyklisty černá průhledné pozadí.png

Partner rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji je společnost Schindler, spol. s r.o.

bottom of page