Datový zdroj 4_300x.png

Management

Ing. Petr Koudela

jednatel společnosti

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 

petr.koudela@mstourism.cz

Mgr. Hana Vítková

vedoucí filmové kanceláře

Moravskoslezská filmová kancelář

+420 734 766 746
film@mstourism.cz

Mgr. Dita Korčák

projektová manažerka

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 

+420 727 953 244
dita.korcak@mstourism.cz

Mgr. David Karčmář

manažer pro přeshraniční projekty Cz-Pl

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 

+420 603 148 617
david.karcmar@mstourism.cz

Alena Pokutová

projektová manažerka

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 

+420 737 534 801
alena.pokutova@mstourism.cz

Daniel Pustelník

projektový manažer 

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 

+420 602 879 911
daniel.pustelnik@mstourism.cz

Maryla Hradilová

projektová manažerka 

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 

+420 731 623 841
maryla.hradilova@mstourism.cz

Mgr. Vendula Šimečková

projektová manažerka 

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 

+420 731 623 841
vendula.simeckova@mstourism.cz

Datový zdroj 3_300x.png

KONTAKTY

Jan Krkoška, MBA
náměstek hejtmana 

Moravskoslezský kraj

jan.krkoska@msk.cz

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
náměstek hejtmana 

Moravskoslezský kraj 


lukas.curylo@msk.cz

Bc. Eva Tořová
starostka obce Staré Hamry

Moravskoslezský kraj

starosta@stare-hamry.cz

Pracovní skupina Regionální stálé konference

Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch

Jan Krkoška, MBA
náměstek hejtmana 

pro regionální rozvoj a cestovní ruch Moravskoslezského kraje

jan.krkoska@msk.cz

Mgr. Martin Radvan, LL.M.
vedoucí odboru

regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu MSK

martin.radvan@msk.cz

Mgr. David Karčmář
manažer pro přeshraniční projekty Cz-Pl

Moravian-Silesian
Tourism, s.r.o. 

 

david.karcmar@mstourism.cz

Ing. Petr Koudela
jednatel 

Moravian-Silesian

Tourism, s.r.o. 
 

petr.koudela@mstourism.cz

Ing. Pavla Müllerová 
destinační manažerka 

turistická oblast
Jeseníky-Východ

pavla.mullerova@europraded.cz

Jan Černý
destinační manažer 

turistická oblast
Opavské-Slezsko 

dm@opavske-slezsko.cz

Bc. Pavlína Ambrosch
destinační manažerka 

turistická oblast
Poodří

info@moravskekravarsko.cz

Mgr. Jiří Šimon
destinační manažer

turistická oblast
Ostravsko

jsimon@ostravainfo.cz

Monika Konvičná
destinační manažerka  

turistická oblast
Beskydy-Valašsko


konvicna.monika@beskydy-info.cz

Ing. Radana Bocková
destinační manažerka 

turistická oblast
Těšínské Slezsko

bockova@regrada.cz  

Bc. Andrea Węglarzyová
Biskupství

ostravsko

-opavské

aweglarzyova@doo.cz

Ing. Beata Maierová
vedoucí oddělení

cestovního ruchu
Krajského úřadu MSK 

 

beata.maierova@msk.cz

Mgr. Jan Smiga
oddělení cestovního ruchu 

Krajského úřadu
MSK


jan.smiga@msk.cz

Ing. Karin Veselá
vedoucí odboru 

kultury a památkové péče
Krajského úřadu MSK

karin.vesela@msk.cz

Ing. Stanislav Bujnovský
obchodní ředitel

Letiště
Ostrava

 

bujnovsky@airport-ostrava.cz

Petr Frýdl
předseda krajské sekce 

Asociace hotelů

a restaurací ČR 


petr.frydl@gmail.com