• Nina Kavan

Aktuálně k podpoře cestovního ruchu v kraji

Opatření zavedená kvůli koronaviru dopadají dramatickým způsobem také na cestovní ruch. Tato oblast má v krajské ekonomice důležitou roli, Moravskoslezský kraj chce proto opětovný rozjezd turismu podpořit. Kromě podpory podnikání, která se řeší především na vládní úrovni, připravujeme kampaň, která bude do regionu lákat návštěvníky.


červen 2020 - zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo o vyhlášení dotačního titulu "Vstupy do turistických atraktivit zdarma". Turistické cíle v kraji mohou čerpat dotaci a nabídnout tak návštěvníkům vstupy zdarma v září a říjnu 2020. Více na stránkách kraje.

květen 2020 - startuje marketingová kampaň na podporu cestovního ruchu v kraji. Kampaň s názvem "Máme světový kraj" má za cíl motivovat návštěvníky k trávení volného času v Moravskoslezském kraji. Webová stránka je spuštěna v češtině, v plánu jsou překlady do angličtiny, němčiny a polštiny. Součástí kampaně je také #vyzvaMSK, kterou rozjíždí známé osobnosti z regionu. Prostřednictvím krátkých videopozvánek zvou návštěvníky na svá oblíbená místa.

Jak ovlivňuje koronavirus průmysl cestovního ruchu ve světě? Opatření na podporu oboru a dopady pandemie v různých státech přehledně na portále Businessinfo.

Uvolňování opatření přehledně na webu Ministerstva zdravotnictví.

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností ze dne 24. 4. Cestovní ruch se bude primárně uvolňovat ve dvou vlnách, tj. 11. a 25. května. Více na webu vlády.

Aktuální data ke ztrátám cestovního ruchu v kraji jsme zpracovali do přehledného fact sheetu.

Koncept podpory domácího turismu skrze takzvané rekreační poukazy nabírá konkrétnější obrysy. Více v článku Hospodářských novin ze dne 15. 4. 2020 - "Na dovolenou v Česku přispěje stát. Pro zaměstnance půjde vystavit voucher za 10 tisíc".

K dispozici nová verze Záchranného plánu cestovního ruchu ČR COVID 2020 ze dne 8. 4. 2020, kterou vypracovali profesní organizace cestovního ruchu v ČR.

Museli jste omezit své ekonomické aktivity v důsledku koronavirové pandemie a souvisejících mimořádných opatření vlády ČR? Nový krajský web www.rychla-rada.cz pomůže podnikatelům s orientací v aktuální nabízené podpoře z regionálních, státních i evropských programů. K dispozici jsou vám odborníci, kteří zdarma navedou ke konkrétní podpoře pro vaši firmu nebo živnost.

Výzva pro subjekty v cestovním ruchu: Máte náměty k řešení současného stavu, jak nastartovat cestovní ruch v kraji? A jak by vám s tím mohl kraj pomoci? Pište nám své připomínky na email david.karcmar@mstourism.cz nebo volejte na 603 148 617.


Ztráty způsobené pandemií jdou do miliard

V minulém roce kraj zaznamenal rekordní návštěvnost, v regionu se ubytovalo více než milion turistů. Letošní statistiky tak veselé nebudou. Očekáváme významné snížení počtu návštěvníků, ztrátu pracovních míst a snížení příjmů, které turismus kraji přináší. Dle propočtů lze očekávat, že kvůli pandemii přijdeme za březen i duben o 150 tisíc turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních a 1,2 miliardy korun, které by zde utratili.


Z analýzy zpracované Asociací hotelů a restaurací ČR však vyplývají mnohem závažnější důsledky. V případě, že se turismus rozhýbe v červnu, cestovní ruch v Moravskoslezském kraji může přijít až o 7 miliard korun a 8 600 pracovních míst. Pesimističtější varianta, která počítá s nastartováním až v září, vyčísluje ztrátu na 10 miliard korun a 12 300 pracovních míst v cestovním ruchu.

Analýza modelových dopadů

Analýza dopadů pandemie na cestovní ruch doplněná o propočet na jednotlivé kraje ČR (ze dne 6. 4. 2020)


Nejlepší možná varianta pomoci

K situaci okolo pandemie se vyjadřují profesní organizace cestovního ruchu. Fórum cestovního ruchu ČR spolu se Svazem obchodu a cestovního ruchu zaslalo jménem 60 tisíc firem a 240 tisíc pracovníků otevřený dopis vládě pro záchranu cestovního ruchu. Součástí dopisu je i Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020, který vládě navrhuje přijmout konkrétní opatření.


Tisková zpráva ze dne 9. 4. 2020 - Výzva vládě - zachraňte cestovní ruch!

Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020 (verze 1 ze dne 8. 4. 2020)

Otevřený dopis vládě ze dne 30. března


I Moravskoslezský kraj pro malé a střední podniky v odvětví cestovního ruchu hledá podporu. Stále sbíráme data a vyhodnocujeme, jak přijatá vládní nařízení aktéry cestovního ruchu zasáhla. Zároveň víme, že bez evropských a národních zdrojů není kraj sám schopen podnikatelům v tomto sektoru pomoci. Na vládní úrovni podporujeme především:


- vznik rekreačních voucherů na pobyty v tuzemsku (v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Více o tomto konceptu v článku "Na dovolenou v Česku přispěje stát. Pro zaměstnance půjde vystavit voucher za 10 tisíc" ze dne 15. 4. 2020")

- rozšíření úhradové vyhlášky pro křížkové lázně, tedy ty, kam pacienty posílají lékaři. Kdyby se navýšil počet zařízení, kam by jezdili pacienti na předpis, pomohlo by to řadě wellness a spa zařízení v kraji


Zároveň pracujeme na propagační kampani s pracovním názvem "Cestuj po kraji", která má do našeho regionu po skončení nouzového stavu nalákat co nejvíce návštěvníků.


Podpora na celostátní úrovni

Přinášíme přehled národních programů, které mají přispět ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru.


  • Záruční program COVID II usnadňuje přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Více zde.

  • Program Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí má za cíl podpořit zaměstnance a zaměstnavatele. Více zde.

  • Liberační balíček Ministerstva financí slibuje úlevy v daňové oblasti. Více zde.

  • Pokud jste členy profesní organizace, doporučujeme ji kontaktovat pro podrobné informace k úlevám. Např. právní rozbory Asociace cestovních kanceláří ČR připravila podrobné právní rozbory, které jsou však podmíněné členstvím.

  • Instagram - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh
  • Facebook - Bílý kruh
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Vítkovická 3335
702 00 Ostrava-Vítkovice
Datový_zdroj_12_300x.png
Datový zdroj 3_300x-8.png
Datový zdroj 4_300x-8.png
© Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
design by ATELIER_ŠTEFKOVÁ, s.r.o.
est. in 2019
Kreslicí plátno 8.png