Nový krajský web poradí podnikatelům, jak s co nejmenšími finančními ztrátami překlenout pandemii koronaviru

Podnikáte v Moravskoslezském kraji a museli jste kvůli koronavirové pandemii a mimořádným opatřením vlády omezit své ekonomické aktivity? Hrozí vám krach a život bez příjmů, na které jste byli zvyklí? Budete muset propouštět? Živnostníkům a dalším podnikatelům, kteří na tyto otázky odpoví kladně, nabízí pomoc nový krajský web rychla-rada.cz.Podnikáte v Moravskoslezském kraji a museli jste kvůli koronavirové pandemii a mimořádným opatřením vlády omezit své ekonomické aktivity? Hrozí vám krach a život bez příjmů, na které jste byli zvyklí? Budete muset propouštět? Živnostníkům a dalším podnikatelům, kteří na tyto otázky odpoví kladně, nabízí pomoc nový krajský web rychla-rada.cz.

Na tomto webu odborníci z krajských partnerských organizací zájemcům rychle, jednoduše a zdarma pomohou se zorientovat v aktuálně nabízených regionálních, státních i evropských programech. Rychla-rada.cz také nasměruje živnostníky a majitele firem ke konkrétní podpoře a pomůže s podáním žádosti.

„Uvědomujeme si, že koronavirová pandemie bude mít velký dopad na podnikatelské subjekty v regionu, kterým chceme v první fázi nabídnout bezplatnou a rychlou konzultační pomoc.  Podpůrná opatření, která zavádí vláda, se každým dnem mění. Nový web by měl podnikatelům tuto podporu zpřehlednit a přiblížit,“ zdůvodnil vznik nového portálu hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že po zhruba dvou týdnech fungování online poradny kraj vyhodnotí potřeby podnikatelů a navrhne další podpůrné aktivity.

„Podnikatelé, živnostníci, kteří se ocitli v tíživé situaci v souvislosti se zavedením opatření kvůli ochraně obyvatelstva před koronavirem, se na webových stránkách dozvědí o dostupné finanční i nefinanční podpoře, kterou náš tým bude pravidelně aktualizovat. Svůj dotaz pak budou moci zaslat skrze formulář konkrétnímu odborníkovi na danou problematiku,“ upřesnil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Tým odborníků je složen ze zástupců oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu, kteří budou výkonnou jednotkou celého systému. Budou odpovídat na příchozí dotazy nebo je dále distribuovat odborníkům z partnerských organizací: Krajské hospodářské komory MSK, CzechInvestu, Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, společnosti Moravian-Silesian Tourism, BeePartner, Frank Bold Advokáti.

Na dotazy k poskytnutí záruky na provozní úvěry od komerčních bank prostřednictvím programu COVID II odpoví podnikatelům odborníci z Krajské hospodářské komory. Ti poskytnou také informace k přeshraničnímu exportu či zaměstnávání cizinců.

Krajští konzultanti z agentury CzechInvest poradí podnikatelům ohledně nových národních iniciativ, které vznikají v souvislosti s COVID-19. Jednou z nich je například platforma Spojujeme Česko, v jejímž rámci mohou firmy nabídnout pomoc státu či sobě navzájem. Pomohou také s dotazy týkajících se vznikajících dotačních programů Czech Rise Up, The Country for the Future a Technologie COVID 19, které jsou určeny pro vznik a zavádění chytrých řešení či vývoj nových technologií v boji proti koronaviru nebo budoucí obdobné zdravotní hrozbě. Žadatele o úvěr COVID I od Českomoravské záruční a rozvojové banky pak nasměrují, jak dopracovat žádost a vyplnit její přílohy.

S otázkami na podporu ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí – Programu Antivirus tzv. kurzarbeitu, který řeší částečnou refundaci mezd zaměstnanců firem, je připravena pomoci krajská agentura Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Vyřizovat bude také dotazy týkající se ošetřovného či mimořádné podpory živnostníkům.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava nabídne podnikatelům možnost konzultovat s prověřenými experty jak nastavení krizového řízení akutních problémů, tak nalezení nových zdrojů příjmů. MSIC takto od července 2017 pomohl více než dvěma stovkám firem s nastavením nové strategie, nalezením nových zákazníků, uvedením nových produktů, získáním finančních prostředků na inovace či zavedením procesních a technologických změn.

Moravian-Silesian Tourism bude řešit dotazy firem či živnostníků podnikajících v oblasti cestovního ruchu, na které dopadla vládní opatření pravděpodobně nejvíce.

Odborný tým společnost BeePartner bude mapovat dostupnou podporu z Operačního programu podnikání a inovace a komunitárních programů Evropské unie, včetně prodlužování lhůt u již zveřejněných výzev operačních programů.

Právní rady napříč oblastmi bude vyřizovat tým expertů z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti.

Konzultační podpora bude fungovat ve všední dny od 9:00 až 17:00 hod.

https://rychla-rada.cz/