Petr Koudela byl zvolen novým jednatelem společnosti Moravian-Silesian Tourism

Společnost Moravian-Silesian Tourism s.r.o. bude mít nového jednatele. Tím se od 1. března 2021 stane Petr Koudela. Současný výkonný ředitel Dolní oblasti VÍTKOVICE nemohl přijít v lepší dobu. Cestovní ruch nyní potřebuje nové impulsy více než kdy jindy.

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. založil Moravskoslezský kraj v roce 2014. Společnost koordinuje destinační management a realizuje marketingové aktivity v oblasti cestovního ruchu. Stojí za úspěšnými kampaněmi jako Máme světový kraj nebo #vyzvaMSK nebo za projektem Technotrasa.

V loňském roce cestovní ruch zaznamenal velké ztráty. Nový impulz proto potřebuje více než kdy jindy. „Toto významné posílení týmu nemohlo přijít v lepší dobu. Cestovní ruch nyní potřebuje více než kdy jindy nové impulsy. Já pevně věřím, že jedním takovým bude Petr Koudela, který má v této oblasti mnoho zkušeností a úspěchů. Jasným a nesporným důkazem jeho osobních i pracovních kvalit je jeho práce v Dolní oblasti Vítkovice. Jsem přesvědčen, že tak jako se mu a jeho týmu podařilo z DOVky udělat nejnavštěvovanější místo našeho regionu, tak se mu podaří zvýšit i atraktivnost a návštěvnost celého našeho kraje,“ dodal náměstek hejtmana kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška.

Petr Koudela má dlouholeté zkušenosti v oblasti cestovního ruchu a projektového řízení i s budováním a řízením organizace. Jeho úkolem bude rozvíjet aktivity související s cestovním ruchem, zvyšovat úroveň služeb navázaných na cestovní ruch a propagovat Moravskoslezský kraj nejen v ČR, ale zejména v zahraničí. 

S nástupem do pozice jednatele krajem zřizované společnosti Petr Koudela současně ukončí své působení v zapsaném spolku Dolní oblast VÍTKOVICE (DOV), kde působil jako výkonný ředitel. „Věřím, že zkušenosti ze zhruba desetileté práce v DOV zúročím právě v oblasti destinačního managementu Moravskoslezského kraje. Je to pro mě zajímavý posun. Chci navázat na dosavadní úspěchy agentury, naplno využít synergií a spolupráce s jednotlivými destinacemi, atraktivitami či událostmi v regionu. Určitě je zde i ambice posunout agenturu dál do projektové či infrastrukturální roviny a využít i plánovaných transformačních výzev,“ uvedl Petr Koudela. Vyvíjet a měnit se bude i DOV, který chystá novou etapu svého rozvoje jako výjimečné evropské vzdělávací a popularizační základny pro nové technologie. Do čela těchto procesů se už postaví nový výkonný ředitel, kterého si chce DOV vybrat do konce února.