David Dušánek

senior konzultant, TREXIMA, spol s r. o.

Několik let působil jako tajemník a metodik Sektorové rady pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch sdružující zástupce významných zaměstnavatelů, asociací a odborných škol. Sektorová rada realizovala aktivity vedoucí k rozvoji lidského kapitálu a odbornosti v sektoru, je např. tvůrcem širokého portfolia odborných profesních kvalifikací.

David se věnuje problematice ESG a udržitelnosti jako poradce a lektor. Udržitelnost vnímá především jako příležitost pro efektivnější a zdravější fungování organizací a společnosti jako celku.

13:00 – 13:20

ESG a udržitelnost jako
příležitost pro cestovní ruch

Co si představit pod pojmem Strategie ESG? Dozvíme se základní informace o ESG (reporting, strategie), aktuální situaci a legislativě. Jaké jsou přínosy ESG reportingu a strategie. A něco málo o ESG v oblasti „hospitality a destinačního managementu“.