Jan Krkoška

hejtman Moravskoslezského kraje

Narodil se 13. 2. 1976 v Krnově.

Vystudoval Střední odbornou školu zemědělskou, absolvoval studijní program celoživotního vzdělávání a získal profesní titul Master of Business Administration.

Jan Krkoška je manažer s více než osmiletou zkušeností ve veřejné správě a dvaceti lety zkušeností v obchodě. Politický činný začal být v Krnově, kde v letech 2014 až 2018 působil jako místostarosta za hnutí ANO 2011, dosud je v tomto městě radním. V roce 2016 se stal zastupitelem Moravskoslezského kraje, a zároveň byl zvolen také náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj, evropské fondy a cestovní ruch. Tuto pozici zastával necelých 7 let do svého zvolení hejtmanem Moravskoslezského kraje. Byl také pověřen řízením dvou krajských společností – od roku 2017 je předsedou dozorčí rady Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., a od roku 2021 členem dozorčí rady akciové společnosti Moravskoslezské Investice a Development.

Je rozvedený, má dvě děti. K jeho koníčkům patří lyžování, cyklistika, turistika, koně, vaření, rád se baví a je mezi lidmi.

9:00 – 9:30

Zahájení konference
Úvodní slovo – Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v roce 2024

Cestovní ruch v MSK v číslech, plánované eventy na rok 2024 (gastrofestivaly Pojez fest), představení probíhajících projektů (vyhlídková plovoucí mola, přeshraniční projekty), kongresová turistika – Ostrava Convention Bureau.