Jana Adamcová

místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism

Má dvacetileté zkušenosti ze strategického řízení veřejných i soukromých organizací a z tvorby veřejných politik a strategií. Řídila komunikační kampaň Ministerstva zahraničních věcí ČR před referendem o vstupu ČR do EU, podporu exportu na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a byla poradkyní místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, zodpovědná za strategický dialog s průmyslem. Stála za tvorbou brandingu České republiky či hlavního města Prahy v cestovním ruchu a za etablováním kulturních a kreativních průmyslů a digitální ekonomiky do státních politik. Specializuje se na systémovou filozofii a metodu nelineární kybernetiky, díky kterým je schopna hlubokého porozumění komplexním systémům a organizacím. Je neúnavnou obhájkyní ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou.

10:20 – 10:50

Brandem k prosperitě

Smyslem udržitelného cestovního ruchu je rovnováha mezi pokud možno vysokými příjmy z turismu a kvalitou života místních obyvatel. Jednou z cest k tomuto cíli je systematické využívání části příjmů z poplatku z pobytu na přilákání bonitní a kultivované klientely. Ta je citlivá na špičkovou kvalitu brandu destinace a na nabídku sofistikovaných produktů a služeb v cestovním ruchu. Tak lze roztočit kolo cestovního ruchu s vysokou přidanou hodnotou.