Profesionálové z cestovního ruchu představí nejnovější trendy této oblasti

Druhý ročník konference s názvem „Produkty v cestovním ruchu – proč a jak na ně“ slibuje sdílení zkušeností a představení současných trendů v cestovním ruchu. Setkání profesionálů působících v turismu se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu v ostravském hotelu Quality. 

„Statistiky potvrzují, že Moravskoslezský kraj je stále oblíbenější turistickou destinací. Ačkoliv návštěvnost regionu roste každým rokem, je důležité systematicky cestovní ruch podporovat, zkvalitňovat turistické služby a nabídnout návštěvníkům atraktivní turistickou nabídku. Je stěžejní věnovat se cestovnímu ruchu komplexně a společně, a to je jeden z hlavních důvodů, proč konferenci pořádáme. Rád bych, abychom se na konferenci potkali se subjekty, kteří v cestovním ruchu v kraji působí a jejichž cílem je více spokojených návštěvníků,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch Jan Krkoška, který nad konferencí převzal záštitu.

Konference je určena profesionálům působícím v cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji, od provozovatelů turistických atraktivit přes hoteliéry, provozovatele sportovních areálů, pořadatele kulturních akcí či představitele municipalit, kteří podporu cestovního ruchu ovlivňují. „Prostřednictvím konference chceme subjekty v kraji motivovat k užší spolupráci a tvorbě společných produktů cestovního ruchu. Naším záměrem je účastníkům představit obdobné produkty, které fungují u nás či v zahraničí. Jsem rád, že naše pozvání přijali experti, kteří stojí za tak úspěšnými produkty, jakými jsou například Zámky na Orlici či unikátní industriální trasa spojující technické atraktivity polského Slezska, obdoba naší Technotrasy,“ dodal David Karčmář, ředitel krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, která konferenci pořádá.

​Vhled do aktuálního stavu cestovního ruchu v Česku vnesou také zástupci České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, představitelé Ministerstva pro místní rozvoj i akademické sféry.

Konferenci pořádá krajská destinační společnost Moravian-Silesian Tourism ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Program konference je umístěn na webových stránkách destinační společností Moravskoslezského kraje. Vstup na konferenci je zdarma, avšak na základě předchozí registrace otevřené do 13. listopadu.