KONFERENCE 
cestovního ruchu 2022

Nová Strategie řízení cestovního ruchu
v Moravskoslezském kraji

11. března 2022

Výstaviště Černá louka v Ostravě

Co je obsahem nové strategie a na koho je zacílena? Jak zajistit, aby celá destinace táhla za jeden provaz a cestovní ruch se vyvíjel správným směrem? Co dělat pro to, aby z turismu měli prospěch jak podnikatelé, tak místní obyvatelé? Kde se inspirovat? V rámci třetího ročníku konference cestovního ruchu tyto otázky zodpoví ti nejpovolanější. Srdečně vás zveme!

Cílem konference je seznámit subjekty cestovního ruchu s tím, kam se bude ubírat cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v příštích pěti letech. Našim záměrem je s účastníky probrat, na jaké trhy se zaměřit, kde vidíme potenciál a jakým způsobem v rámci krajského incomingového cestovního ruchu spolupracovat.

Konferenci pořádá destinační společnost Moravian-Silesian Tourism pod záštitou Jana Krkošky, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj. Vstup na konferenci je zdarma.

Konference bude součástí veletrhu cestovního ruchu pod názvem "DOVOLENÁ". Účastníci konference mají vstup na veletrh zdarma, lístek obdrží při registraci na místě.

Program konference

od 8:30
Příchod účastníků a ranní coffee break

9:00
Zahájení konference a úvodní slova
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
pro cestovní ruch

I. blok

9:20–10:20
Panelová debata se zástupci regionu
a aktéry cestovního ruchu

Ivo Vondrák, Moravskoslezský kraj
Jan Krkoška, Moravskoslezský kraj
David Koppitz, MMR ČR
Jan Herget, CzechTourism
Petr Koudela, Moravian-Silesian Tourism

Více...

10:20–10:40
Aktivity centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism
Petr Koudela, Moravian-Silesian Tourism

Více...

10:40–11:00
Představení Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji
Jaromír Polášek

Radek Leskovjan
Více...

11:00–11:10
Moderovaná diskuze
Petr Koudela, Moravian-Silesian Tourism
Jaromír Polášek
Radek Leskovjan

Více...

11:10–11:30
Coffee break

II. blok

11:30–11:50
Projekty polsko-české přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu - příklady dobré praxe z moravskoslezského pohraničí
Bogdan Kasperek, 
Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci "Olza"
Více...

12:15–12:25
Moderovaná diskuze
Bogdan Kasperek, 
Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci "Olza"
Ivana Bíková, CzechTourism
Více...

12:40–12:55
Pohornická krajina Karvinska a její destinační potenciál
Petr Birklen, MSID

Více...

13:15–13:30
Moderovaná diskuze
Tomáš Raboh, ERIH
Petr Birklen, MSID
Martin Hiltavský, Moravian-Silesian Tourism

Jaroslav Martínek, národní cyklokoordinátor
Více...

11:50–12:15
Polsko a Pobaltí: oslovme trh společně

Ivana Bílková, zahraniční zastoupení CzechTourism v Polsku​
Více...

12:25–12:40
ERIH – prezentace společného evropského industriálního dědictví
Příklady dobré praxe mezinárodního úspěchu

Tomáš Raboh, ERIH

Více...

12:55–13:15
Cyklovize 2030
Martin Hiltavský, Moravian-Silesian Tourism
Jaroslav Martínek, národní cyklokoordinátor

Více...

13:30
Závěrečné slovo
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
pro cestovní ruch

13:30–14:30
Oběd a zakončení konference

Datový zdroj 3_300x.png

Přednášející

Své příspěvky na konferenci přednesou ti nejpovolanější v oblasti cestovního ruchu. Seznamte se.

Ivo Vondrák
Hejtman Moravskoslezského kraje
hejtman@msk.cz
Více...

David Koppitz
Náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj ČR
david.koppitz@mmr.cz
Více...

Jan krkoška
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
pro cestovní ruch a regionální rozvoj

jan.krkoska@msk.cz
Více...

Jan Herget
Ředitel CzechTourism
herget@czechtourism.cz
Více...

Petr Koudela
Jednatel krajské destinační společnosti
Moravian-Silesian Tourism

petr.koudela@mstourism.cz
Více...

Ivana Bílková
Ředitelka zahraničního zastoupení
CzechTourism v Polsku

bilkova@czechtourism.com 
Více...

Bogdan Kasperek
Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci "Olza" – Ředitel spolku Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
bogdan.kasperek@olza.pl
Více...

Jaromír Polášek
Zpracovatel Strategie řízení cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, projektový manažer
info@jaromirpolasek.cz
Více...

Radek Leskovjan
Grafik, designér, zakladatel společnosti UAX
radek@uax.cz
Více...

Tomáš Raboch
Národní reprezentant ERIH ČR
czech.republic@erih.net
Více...

Petr Birklen
Člen představenstva MSID
birklen@msid.cz
Více...

Martin Hiltavský
Cyklokoordinátor Moravskoslezského kraje
martin.hiltavsky@mstourism.cz
Více...

Iva Kubánková
Moderátorka konference
iva.kubankova@ceskatelevize.cz
Více...