Produkty v cestovním ruchu

– proč a jak na ně

čtvrtek 21. listopadu 2019

Quality hotel Ostrava City, sál Platanus

08:30–15:00

Proč potřebujeme produkty cestovního ruchu? Jak by měly vypadat, aby se u turistů setkaly s úspěchem? A kam cestovní ruch v Česku směřuje? Otázky zodpoví ti nejpovolanější experti v rámci druhého ročníku konference cestovního ruchu. Srdečně Vás zveme!

Cílem konference je motivovat subjekty cestovního ruchu k užší spolupráci a tvorbě společných produktů. Naším záměrem je účastníky seznámit s příklady dobré praxe a to prostřednictvím ukázky obdobných produktů, které fungují u nás či v zahraničí.  

Konferenci pořádá destinační společnost Moravian-Silesian Tourism pod záštitou Jana Krkošky, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj. Vstup na konferenci je zdarma. 

Děkujeme za účast na konferenci. Rok 2020 nám bohužel ve vzájemném setkávání příliš nepřál a proto další ročník konference plánujeme na rok 2021.

Datový zdroj 3_300x.png

KONFERENCE cestovního

ruchu 2021 - v přípravě

Program konference

od 8:30

Příchod účastníků

a ranní coffee

break

09:00

Zahájení konference a úvodní slova

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje pro cestovní ruch

David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj

09:20–09:40

Ostrava jako globální turistická destinace

Jan Herget, CzechTourism

09:40–10:00

Aktivity Moravskoslezského kraje

Martin Radvan,

Moravskoslezský kraj

10:00–10:15

Představení aktivit krajské

destinační společnosti

David Karčmář, Moravian-Silesian Tourism

10:15–10:35

Význam cestovního ruchu a profil návštěvníka Moravskoslezského kraje

Soňa Machová, CzechTourism

10:35-10:55

Software pro konkurenceschopný produkt turismu

Šárka Tittelbachová, Vysoká škola hotelová a Vysoká škola ekonomická 

10:55–11:15

Představení produktu Technotrasa - surová krása

Petr Moc, Moravian-Silesian Tourism

11:15–11:25

Představení cen cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2019

Jan Krkoška, Moravskoslezský kraj

11:25–11:45

Coffee break

Blok II.

Praktické ukázky produktů v cestovním ruchu

11:45–12:15

Zámky na Orlici – francouzský fenomén na české řece

Michaela Vaňková, destinační společnost Orlické hory a Podorlicko

12:15-12:45

Szlak Zabytków Techniki, unikátní industriální trasa polského Slezska

Adam Hajduga, Slezské Vojvodství

12:45-13:15

Spirituální turismus

Šárka Tittelbachová, Vysoká škola hotelová a Vysoká škola ekonomická 

13:15-13:30

Shrnutí, moderovaná diskuze

13:30–15:00

Oběd a zakončení

Přednášející

Své příspěvky na konferenci přednesou ti nejpovolanější experti v oblasti cestovního ruchu. Seznamte se.

Ivo Vondrák

Hejtman Moravskoslezského kraje

David Koppitz

Náměstek ministryně pro místní rozvoj 

Martin Radvan

Vedoucí Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského

Jan Krkoška

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj

Jan Herget

ředitel České centrály cestovního ruchu - CzechTourism

David Karčmář

Ředitel Moravian-Silesian Tourism, destinační společnosti Moravskozského kraje

Soňa Machová

Vedoucí oddělení Marketingový výzkum České centrály cestovního ruchu - CzechTourism

Petr Moc

Projektový manažer Moravian-Silesian Tourism, destinační společnosti Moravskoslezského kraje

Šárka Tittelbachová

Odborná asistentka na Vysoké škole hotelové a Vysoké škole ekonomické v Praze

Michaela Vaňková

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko

Adam Hajduga

Szlak Zabytków Techniki, unikátní industriální trasa v Polsku

Iva Kubanková

Moderátorka konference

Konferenční dokumenty