Konference cestovního ruchu 2024

5. ročník odborné konference

Potenciál turismu v destinaci Severní Morava.
Recept na úspěch? Fenomén spolupráce.

1. 3. 2024 / 8:30 – 14:00
Výstaviště Černá louka v Ostravě

Trendy, know-how a experti. Pátý ročník konference CR nabídne užitečné znalosti, které si odnesete do praxe. Nahradí umělá intelligence v nejbližší době některé profese v CR? Jak využít vlastní data pro správné zacílení v komunikaci se zákazníky? Co vše je v DMO udržitelný CR a my o tom nevíme? Strategie ESG jako příležitost? Jak roztočit kolo cestovního ruchu
a důležitost budování značky destinace? A je receptem na úspěch spolupráce subjektů CR?
Na tyto otázky zodpoví ti nejpovolanější odborníci na turismus. Srdečně vás zveme!

Cílem konference je seznámit komerční i nekomerční subjekty cestovního ruchu se současnými trendy v turismu nejen v Moravskoslezském kraji. Vytvořit platformu pro diskuzi, inspiraci a sdílení zkušeností. Konferenci pořádá centrála cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. pod záštitou Jana Krkošky, hejtmana Moravskoslezského kraje.

Konference je součástí veletrhu cestovního ruchu DOVOLENÁ.
Účastníci konference mají vstup na veletrh zdarma.

Program konference


8:30 – 9:00
Akreditace
Ranní Coffee Break


I. blok


11:20 – 11:50
Coffee break


II. blok

12:20 – 12:40
Vliv umělé inteligence na CR


Jaromír Polášek, freelance projektový manažer
v cestovním ruchu, jednatel společnosti

Polášek & company s.r.o.

12:40 – 13:00
Co vše je v DMO udržitelný CR

a my o tom nevíme

Pavel Pichler, zakladatel Travelbakers, konzultace a realizace projektů
pro rozvoj cestovního ruchu

13:20 – 13:30
Slosování – ceny pro účastníky
Závěrečné slovo


13:30 – 14:00
Oběd


Jan Krkoška

hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Koudela

jednatel krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Irena Šašková

zástupce generálního sekretáře OV Ostrava MSLH IIHF 2024

Renata Mecová

marketing / event manažer
Ostrava MSLH IIHF 2024

Veronika Janečková

ředitelka odboru Produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce, CzechTourism

Jana Adamcová

místopředsedkyně představenstva
Prague City Tourism

Lenka Žlebko

generální ředitelka Kongresového centra Praha a.s., místopředsedkyně představenstva Prague Convention Bureau, Manažer roku 2022 – vítězka v kategorii Služby

Marcela Šimková

CEO společnosti
Data Servis – informace s.r.o.

Jaromír Polášek

jednatel POLÁŠEK & COMPANY, s.r.o., strategický management a marketing

Pavel Pichler

pekař v Travelbakers, „terapeut“ cestovního ruchu, organizátor food
a cestovatelských festivalů

David Dušánek

senior konzultant, TREXIMA, spol s r. o.

Kontakt:

Ivana Ondruchová
ivana.ondruchova@mstourism.cz
+420 725 990 490
 

Další ročníky

Konference cestovního ruchu 2023

Konference cestovního ruchu 2023

Konference cestovního ruchu 2023