Veronika Janečková

ředitelka odboru Produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce, CzechTourism

Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou Veronika v rámci agentury CzechTourism prošla řízením oddělení managementu zdrojových trhů a oddělení produkt managementu a regionální spolupráce. Před příchodem do agentury a podporování incomingu do České republiky pracovala v oblasti outgoingu v úzké spolupráci se zahraničními centrálami cestovního ruchu. Právě díky této profesní cestě může využívat zkušenosti z obou stran cestovního ruchu a ze zkušeností ze zahraničí. Jejím hlavním cílem je co nejefektivněji spolupracovat s českými podnikateli prostřednictvím asociací, motivovat podnikatele k zapojení do destinačních managementů a přispívat tak k rozvoji cestovního ruchu v České republice.

10:00 – 10:20

Aktuální stav CR v ČR a výhledy do budoucna

Současný stav cestovního ruchu v ČR, co se chystá v roce 2024 (hlavní komunikační téma na 2024-2025 Aktivní turismus jako globální trend, klíčové kampaně – Unexpected Wellbeing