top of page
Datový zdroj 4_300x.png

Co děláme

  • Řídíme cestovní ruch turistického regionu Severní Morava a Slezsko, zabýváme se tedy destinačním managementem a nazýváme se destinační společností Moravskoslezského kraje
     

  • Zodpovídáme za rozvoj značky turistického regionu Severní Morava a Slezsko. Usilujeme o to, aby byl náš kraj chápán jako atraktivní dovolenková, filmová a kongresová destinace 

 

  • Spolupracujeme se subjekty v cestovním ruchu. V rámci 3K platformy koordinujeme aktivity s cílem rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. B2B komunikaci máme podchycenou na korporátním webu Mstourism.cz a LinkedIn profilu

 

  • Monitorujeme cílové trhy. Vytváříme optimální marketingový mix, který aplikujeme na jednotlivé cílové skupiny návštěvníků za účelem zvyšování návštěvnosti regionu

  • Podporujeme zvyšování kvality služeb cestovního ruchu v regionu. Zároveň usilujeme o zavádění ratingu služeb a měření výkonu cestovního ruchu v regionu

  • Vytváříme produkty cestovního ruchu. ​K výročí vzniku Československého státu jsme realizovali 100 příběhů první republiky, od roku 2018 spravujeme Technotrasu, stezku po industriálním dědictví regionu

  • Stojíme za marketingovou kampaní "Máme světový kraj", která vznikla jako reakce na krizi cestovního ruchu v souvislosti s COVID-19. V rámci této kampaně vznikla tzv. #vyzvaMSK, výzva na sociálních sítích s videopozvánkami známých osobností kraje

Datový zdroj 3_300x.png

O MORAVIAN-SILESIAN TOURISM

Aktivity destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism jsou vymezeny strategiemi a akčními plány Moravskoslezského kraje, jakožto zřizovatele naší společnosti. Znění těchto dokumentů se sestavuje v souladu s celorepublikovou koncepcí cestovního ruchu zpracovanou Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism .

Akční plán rozvoje cestovního ruchu 2022

Akční plán rozvoje cestovního ruchu 2022, který již reflektuje prvky z nové Strategie.

Akční plán rozvoje cestovního ruchu 2021

Akční plán stanovuje priority rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021.

Akční plán MST 2018+

Plán aktivit krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., na období 2018 s přesahem do roku 2020.

Strategie řízení CR v Moravskoslezském kraji 2021-2025

Klíčový dokument, který vymezuje kompetence v systému řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Akční plán rozvoje cestovního ruchu 2019/2020

Akční plán stanovuje priority rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019/2020.

3K platforma 2021/2022

3K platforma 2023

Koordinujeme aktivity s cílem rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Strategie & akční plány

Evropské projekty

V destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism aktuálně spolupracujeme na třech přeshraničních projektech financovaných z rozpočtu Evropské unie.

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí "Společné dědictví" 

Více turistů v příhraničí. To je cíl projektu s názvem Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví”. Do společných aktivit je zapojeno celkem jedenáct partnerů z osmi českých a polských regionů.

 

Více o projektu Společné dědictví

Postindustriální dědictví příhraničí

Cílem projektu „Postindustriální dědictví příhraničí” je vytvořit společný produkt cestovního ruchu, který propojí industriální atraktivity v Horním Slezsku. Jedná se o spolupráci přeshraniční, do společných aktivit jsou zapojeni jak čeští tak polští partneři.

 

Více o projektu Postindustriální dědictví příhraničí

Slezsko - Moravské pohraničí

Projekt nastavuje systém dlouhodobé intenzivní spolupráce mezi klíčovými aktéry cestovního ruchu na společném území. Díky čtyřem společným tématům dojde k propojení atraktivit na českém a polském území včetně dalších služeb, které budou díky společným marketingovým aktivitám intenzivně propagovány.

 

Více o projektu Slezsko - Moravské pohraničí

Organizační struktura

graf.png
bottom of page